อัพเดทราคาวันที่

ดอกไม้ในประเทศ
[ ชนิดดอกไม้ ]
[ สี ]
[ ราคา ]
[ หน่วย ]
[ ในสต๊อก ]
มัมเริ่มต้น60บาท / กำ 1กก.in-stock
-ขาว85บาท / กำ 1กก.in-stock
-ชมพู60บาท / กำ 1กก.in-stock
-เขียว 60บาท / กำ 1กก.in-stock
-เหลือง70บาท / กำ 1กก.in-stock
เบญจมาศเริ่มต้น70บาท / กำ 10ดอกin-stock
-ขาว70บาท / กำ 10ดอกin-stock
-เหลือง70บาท / กำ 10ดอกin-stock
คัตเตอร์ (พีค็อก)ขาว45บาท / กำ 1กก.in-stock
กล้วยไม้หวายเริ่มต้น100บาท / กำ 1กก.in-stock
-ขาว100บาท / กำ 1กก.in-stock
-ชมพู140บาท / กำ 1กก.in-stock
-ม่วง100บาท / กำ 1กก.in-stock
-โอรส140บาท / กำ 1กก.in-stock
มากาเล็ตเริ่มต้น65บาท / กำ 1กก.in-stock
-ชมพู65บาท / กำ 1กก.in-stock
-ม่วง65บาท / กำ 1กก.in-stock
เยียร์บิร่าเริ่มต้น60บาท / กำ 10ดอกin-stock
-ขาว60บาท / กำ 10ดอกin-stock
-ชมพู60บาท / กำ 10ดอกin-stock
-ส้ม60บาท / กำ 10ดอกin-stock
-เหลือง60บาท / กำ 10ดอกin-stock
-แดง60บาท / กำ 10ดอกin-stock
ลิลลี่เริ่มต้น450บาท / กำ 10ก้านin-stock
-ขาว450บาท / กำ 10ก้านin-stock
-ชมพู450บาท / กำ 10ก้านin-stock
-เหลือง550บาท / กำ 10ก้านin-stock
กุหลาบ Aเริ่มต้น0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-ขาว0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-ชมพู0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-ส้ม0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-เหลือง0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-แดง0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-โอรส0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
กุหลาบ Bเริ่มต้น0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-ขาว0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-ชมพู0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-ส้ม0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-เหลือง0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-แดง0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-โอรส0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
กุหลาบ Cเริ่มต้น0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-ขาว0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-ชมพู0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-ส้ม0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-เหลือง0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-แดง0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
-โอรส0บาท / กำ 10ดอกout-off-stock
กุหลาบ Fเริ่มต้น250บาท / กำ 25ดอกin-stock
-ขาว250บาท / กำ 25ดอกin-stock
-ชมพู250บาท / กำ 25ดอกin-stock
-ส้ม250บาท / กำ 25ดอกin-stock
-เหลือง250บาท / กำ 25ดอกin-stock
-แดง250บาท / กำ 25ดอกin-stock
-โอรส250บาท / กำ 25ดอกin-stock
สร้อยทองเหลือง85บาท / กำ 1กก.in-stock
สวอนแพนเขียว110บาท / กำin-stock
แกรนดิโอรัสคละสี 90บาท / กำ 10ก้านin-stock
-ขาว90บาท / กำ 10ก้านin-stock
-ชมพู90บาท / กำ 10ก้านin-stock
-ส้ม90บาท / กำ 10ก้านin-stock
-เหลือง90บาท / กำ 10ก้านin-stock
-แดง90บาท / กำ 10ก้านin-stock
สแตติสดอยคละสี 120บาท / กำ 1กก.in-stock
-ขาว120บาท / กำ 1กก.in-stock
-ชมพู120บาท / กำ 1กก.in-stock
-ม่วง120บาท / กำ 1กก.in-stock
-เหลือง120บาท / กำ 1กก.in-stock
ทานตะวันเหลือง100บาท / กำ 5ดอกin-stock
หน้าวัวเริ่มต้น150บาท / กำ 10ดอกin-stock
-ขาว150บาท / กำ 10ดอกin-stock
-แดง150บาท / กำ 10ดอกin-stock
ไฮเดรนเยียเริ่มต้น50บาท / 1 หัว in-stock
-ขาว50บาท / 1 หัว in-stock
-ฟ้า50บาท / 1 หัว in-stock
ยิบโซไทยขาว450บาท /1กก.in-stock
450
กล้วยไม้ฟาแลนขาว180บาท / ก้านin-stock
กุหลาบแม่สอดแดง0บาท / กำ 50 ดอกout-off-stock
-ชมพู0บาท / กำ 50 ดอกout-off-stock
ดอกไม้นำเข้า
[ ชนิดดอกไม้ ]
[ สี ]
[ ราคา ]
[ หน่วย ]
คาเนชั่นเริ่มต้น140บาท / กำ 20ดอกin-stock
-ขาว140บาท / กำ 20ดอกin-stock
-ชมพู140บาท / กำ 20ดอกin-stock
-ม่วง140บาท / กำ 20ดอกin-stock
-ส้ม140บาท / กำ 20ดอกin-stock
-เขียว140บาท / กำ 20ดอกin-stock
-เหลือง140บาท / กำ 20ดอกin-stock
-แดง140บาท / กำ 20ดอกin-stock
ไลเซนทัสเริ่มต้น350บาท / กำin-stock
-ขาว350บาท / กำin-stock
-ชมพู350บาท / กำin-stock
-พีช350บาท / กำin-stock
-ม่วง350บาท / กำin-stock
-เขียว350บาท / กำin-stock
แคสเปียม่วง190บาท / กำ มี 600 กรัมin-stock
ลินลี่จีนเริ่มต้น450บาท / กำ 10ก้านin-stock
-ขาว450บาท / กำ 10ก้านin-stock
-ชมพู450บาท / กำ 10ก้านin-stock
-เหลือง450บาท / กำ 10ก้านin-stock
คาร์เนชั่นสเปย์เริ่มต้น200บาท / กำin-stock
-ขาว200บาท / กำin-stock
-ชมพู200บาท / กำin-stock
-ม่วง200บาท / กำin-stock
-ส้ม200บาท / กำin-stock
-เขียว200บาท / กำin-stock
-เหลือง200บาท / กำin-stock
-แดง200บาท / กำin-stock
-โอรส200บาท / กำin-stock
สแตติสจีนเริ่มต้น170บาท / กำin-stock
-ขาว170บาท / กำin-stock
-ชมพู170บาท / กำin-stock
-ม่วง170บาท / กำin-stock
-เหลือง170บาท / กำin-stock
สุ่ยเริ่มต้น150บาท / กำin-stock
-ขาว150บาท / กำin-stock
-ชมพู150บาท / กำin-stock
-เหลือง150บาท / กำin-stock
ยิบโซจีนขาว600บาท /1กก.in-stock
กุหลาบจีนแดง0บาท / กำ 20 ดอกout-off-stock
-ขาว0บาท / กำ 20 ดอกout-off-stock
-แคนตาลูป0บาท / กำ 20 ดอกout-off-stock
-ชมพูแอบเปิล0บาท / กำ 20 ดอกout-off-stock
-ชมพู0บาท / กำ 20 ดอกout-off-stock
ยูคาใบกลมเขียว180บาท / กำ 20 ดอกin-stock
ยูคาใบแหลมเขียว170บาท / กำin-stock
ใบหิมะเขียว200บาท / กำin-stock
เยอบีร่าแดง50บาท / กำ 10 ดอกin-stock
-ชมพู50บาท / กำ 10 ดอกin-stock
-ส้ม50บาท / กำ 10 ดอกin-stock
-ขาว50บาท / กำ 10 ดอกin-stock
มิกกี้เม้าส์แดง350บาท / กำin-stock
อิลิเจียมเขียว350บาท / กำin-stock
แว็กขาว380บาท / กำin-stock
-ชมพู380บาท / กำin-stock

ใบไม้

[ ชนิดดอกไม้ ]
[ สี ]
[ ราคา ]
[ หน่วย ]
ใบนาคราชเขียว12บาท / กำ
ใบมอญเขียว80บาท / กำ
ใบเล็บครุฑเขียว45บาท / กำ
ใบเตยลายเขียว45บาท / กำ
ใบซานาดูเขียว35บาท / กำ
ใบพุดเขียว25บาท / กำ
ใบยูคาลิปตัสเขียว100บาท / กำ
ใบทางหมากเขียว45บาท / กำ

กล่อง

[ ชนิดดอกไม้ ]
[ สี ]
[ ราคา ]
[ หน่วย ]
SSน้ำตาล65บาท / กล่อง
Sน้ำตาล75บาท / กล่อง
Mน้ำตาล85บาท / กล่อง
Lน้ำตาล95บาท / กล่อง
[ ชนิดดอกไม้ ]
[ สี ]
[ ราคา ]
[ หน่วย ]
Oasisเขียว290บาท / กล่อง