อัพเดทราคาวันที่

ดอกไม้ในประเทศ
[ ชนิดดอกไม้ ]
[ สี ]
[ ราคา ]
[ หน่วย ]
มัมเริ่มต้น80บาท / กำ 1กก.
-ขาว80บาท / กำ 1กก.
-ชมพู80บาท / กำ 1กก.
-เขียว 80บาท / กำ 1กก.
-เหลือง80บาท / กำ 1กก.
เบญจมาศเริ่มต้น35บาท / กำ 10ดอก
-ขาว85บาท / กำ 10ดอก
-เหลือง35บาท / กำ 10ดอก
คัตเตอร์ (พีค็อก)ขาว70บาท / กำ 1กก.
กล้วยไม้หวายเริ่มต้น160บาท / กำ 1กก.
-ขาว160บาท / กำ 1กก.
-ชมพู160บาท / กำ 1กก.
-ม่วง170บาท / กำ 1กก.
-โอรส160บาท / กำ 1กก.
มากาเล็ตเริ่มต้น65บาท / กำ 1กก.
-ชมพู65บาท / กำ 1กก.
-ม่วง65บาท / กำ 1กก.
เยียร์บิร่าเริ่มต้น50บาท / กำ 10ดอก
-ขาว50บาท / กำ 10ดอก
-ชมพู50บาท / กำ 10ดอก
-ส้ม50บาท / กำ 10ดอก
-เหลือง50บาท / กำ 10ดอก
-แดง50บาท / กำ 10ดอก
ลิลลี่เริ่มต้น450บาท / กำ 10ก้าน
-ขาว450บาท / กำ 10ก้าน
-ชมพู450บาท / กำ 10ก้าน
-เหลือง550บาท / กำ 10ก้าน
กุหลาบ Aเริ่มต้น90บาท / กำ 10ดอก
-ขาว90บาท / กำ 10ดอก
-ชมพู90บาท / กำ 10ดอก
-ส้ม90บาท / กำ 10ดอก
-เหลือง90บาท / กำ 10ดอก
-แดง90บาท / กำ 10ดอก
-โอรส90บาท / กำ 10ดอก
กุหลาบ Bเริ่มต้น80บาท / กำ 10ดอก
-ขาว80บาท / กำ 10ดอก
-ชมพู80บาท / กำ 10ดอก
-ส้ม80บาท / กำ 10ดอก
-เหลือง80บาท / กำ 10ดอก
-แดง80บาท / กำ 10ดอก
-โอรส80บาท / กำ 10ดอก
กุหลาบ Cเริ่มต้น70บาท / กำ 10ดอก
-ขาว70บาท / กำ 10ดอก
-ชมพู70บาท / กำ 10ดอก
-ส้ม70บาท / กำ 10ดอก
-เหลือง70บาท / กำ 10ดอก
-แดง70บาท / กำ 10ดอก
-โอรส70บาท / กำ 10ดอก
กุหลาบ Fเริ่มต้น70บาท / กำ 25ดอก
-ขาว70บาท / กำ 25ดอก
-ชมพู70บาท / กำ 25ดอก
-ส้ม70บาท / กำ 25ดอก
-เหลือง70บาท / กำ 25ดอก
-แดง70บาท / กำ 25ดอก
-โอรส70บาท / กำ 25ดอก
สร้อยทองเหลือง65บาท / กำ 1กก.
สวอนแพนเขียว100บาท / กำ
แกรนดิโอรัสคละสี 0บาท / กำ 10ก้าน
-ขาว50บาท / กำ 10ก้าน
-ชมพู50บาท / กำ 10ก้าน
-ส้ม50บาท / กำ 10ก้าน
-เหลือง50บาท / กำ 10ก้าน
-แดง50บาท / กำ 10ก้าน
สแตติสดอยคละสี 70บาท / กำ 1กก.
-ขาว70บาท / กำ 1กก.
-ชมพู70บาท / กำ 1กก.
-ม่วง70บาท / กำ 1กก.
-เหลือง70บาท / กำ 1กก.
ทานตะวันเหลือง75บาท / กำ 5ดอก
หน้าวัวเริ่มต้น150บาท / กำ 10ดอก
-ขาว150บาท / กำ 10ดอก
-แดง150บาท / กำ 10ดอก
ไฮเดรนเยียเริ่มต้น50บาท / 1 หัว
-ขาว50บาท / 1 หัว
-ฟ้า50บาท / 1 หัว
ยิบโซไทยขาว550บาท /1กก.
กล้วยไม้ฟาแลนขาว180บาท / ก้าน
กุหลาบแม่สอดแดง110บาท / กำ 50 ดอก
-ชมพู100บาท / กำ 50 ดอก
ดอกไม้นำเข้า
[ ชนิดดอกไม้ ]
[ สี ]
[ ราคา ]
[ หน่วย ]
คาเนชั่นเริ่มต้น120บาท / กำ 20ดอก
-ขาว120บาท / กำ 20ดอก
-ชมพู120บาท / กำ 20ดอก
-ม่วง120บาท / กำ 20ดอก
-ส้ม120บาท / กำ 20ดอก
-เขียว120บาท / กำ 20ดอก
-เหลือง120บาท / กำ 20ดอก
-แดง120บาท / กำ 20ดอก
ไลเซนทัสเริ่มต้น250บาท / กำ
-ขาว250บาท / กำ
-ชมพู250บาท / กำ
-พีช250บาท / กำ
-ม่วง250บาท / กำ
-เขียว250บาท / กำ
แคสเปียม่วง135บาท / กำ
ลินลี่จีนเริ่มต้น450บาท / กำ 10ก้าน
-ขาว450บาท / กำ 10ก้าน
-ชมพู450บาท / กำ 10ก้าน
-เหลือง450บาท / กำ 10ก้าน
คาร์เนชั่นสเปย์เริ่มต้น135บาท / กำ
-ขาว135บาท / กำ
-ชมพู135บาท / กำ
-ม่วง135บาท / กำ
-ส้ม135บาท / กำ
-เขียว135บาท / กำ
-เหลือง135บาท / กำ
-แดง135บาท / กำ
-โอรส135บาท / กำ
สแตติสจีนเริ่มต้น145บาท / กำ
-ขาว145บาท / กำ
-ชมพู145บาท / กำ
-ม่วง145บาท / กำ
-เหลือง145บาท / กำ
สุ่ยเริ่มต้น110บาท / กำ
-ขาว135บาท / กำ
-ชมพู110บาท / กำ
-เหลือง110บาท / กำ
ยิบโซจีนขาว450บาท /1กก.
กุหลาบจีนแดง0บาท / กำ 20 ดอก
-ขาว0บาท / กำ 20 ดอก
-แคนตาลูป0บาท / กำ 20 ดอก
-ชมพูแอบเปิล0บาท / กำ 20 ดอก
-ชมพู0บาท / กำ 20 ดอก
ยูคาใบกลมเขียว250บาท / กำ 20 ดอก
ยูคาใบแหลมเขียว180บาท / กำ
ใบหิมะเขียว120บาท / กำ
เยอบีร่าแดง50บาท / กำ 10 ดอก
-ชมพู50บาท / กำ 10 ดอก
-ส้ม50บาท / กำ 10 ดอก
-ขาว50บาท / กำ 10 ดอก
มิกกี้เม้าส์แดง200บาท / กำ
อิลิเจียมเขียว150บาท / กำ
แว็กขาว250บาท / กำ
-ชมพู250บาท / กำ

ใบไม้

[ ชนิดดอกไม้ ]
[ สี ]
[ ราคา ]
[ หน่วย ]
ใบนาคราชเขียว9บาท / กำ
ใบมอญเขียว80บาท / กำ
ใบเล็บครุฑเขียว45บาท / กำ
ใบเตยลายเขียว45บาท / กำ
ใบซานาดูเขียว35บาท / กำ
ใบพุดเขียว25บาท / กำ
ใบยูคาลิปตัสเขียว100บาท / กำ
ใบทางหมากเขียว45บาท / กำ

กล่อง

[ ชนิดดอกไม้ ]
[ สี ]
[ ราคา ]
[ หน่วย ]
SSน้ำตาล55บาท / กล่อง
Sน้ำตาล65บาท / กล่อง
Mน้ำตาล75บาท / กล่อง
Lน้ำตาล85บาท / กล่อง
[ ชนิดดอกไม้ ]
[ สี ]
[ ราคา ]
[ หน่วย ]
Oasisเขียว270บาท / กล่อง